Privacy Statement vanderhoekbidet.eu

De vanderhoekbidet.eu beheert deze website. Bij bezoek aan deze website kan vanderhoekbidet.eu gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om direct verkregen gegevens, gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld, of om indirect verkregen gegevens. Indirect verkregen gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens betreffende de onderwerpen die u aanklikt en opzoekt. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert vanderhoekbidet.eu uw privacy. Deze "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van zgn. "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
vanderhoekbidet.eu verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en website beheer. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op (I) het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van vanderhoekbidet.eu en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten, (II) het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en (III) het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan vanderhoekbidet.eu. Indien u echter geen informatie met betrekking tot producten en diensten van vanderhoekbidet.eu of ander promotie-materiaal wenst te ontvangen kunt u dat op de hieronder aangegeven wijze aan ons laten weten. Deze informatie zal u dan vanzelfsprekend niet (meer) toegezonden worden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld en geanalyseerd. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen leiden bij het bezoek aan deze website.

Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Statement en of de wijze waarop vanderhoekbidet.eu uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met vanderhoekbidet.eu door het sturen van een e-mail naar vanderhoekbidet@gmail.com. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit melden per gewone post.

Wijzigingen Privacy Statement
De vanderhoekbidet.eu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  <<< terug